Kinder-Ambassadeurs Project Home2019-01-14T22:50:28+00:00

Algemene Informatie

Lestijd:
4 trainingsdagen van 60 minuten + 3 stageweken.

Doelgroep:
vanaf groep 5.

Groepsgrootte:

± 6

Vakgebieden:
Sociale Vaardigheden & Next Century Skills (alle 21 eeuwse vaardigheden).

Ontwikkelingsgebieden:
Zelfvertrouwen, empathisch vermogen, voor zichzelf en anderen opkomen, elkaar zien en horen, samenwerken, plannen uitwerken, moties indienen, creatief vermogen, onderzoeksvermogen, presenteren, improvisatie vermogen, overtuigingskracht, rol als vertegenwoordiger.

Druk op ‘kruisje’ om terug te gaan naar onze home pagina.