Kinder-Ambassadeurs op KBS de Mariëngaarde

In deze blog (in de vorm van een 360-review) lees je meer over de bevindingen van het Kinder-Ambassadeurs Project op KBS de Mariëngaarde in Gorinchem. Deze blog is geschreven door Jet (Kinder-Ambassadeur), Carlijn (leerling groep 7), Nettie Joosten (Intern Begeleider), Theo Merkx (Directeur).

Jet (namens de Kinder-Ambassadeurs)

”Wat hebben we gedaan?
We zijn de klassen rond geweest om voorstellen te maken (groepen 6,7 en 8)
en we hebben de brievenbussen afgemaakt. Ze staan bij juf Joosten

Waar zijn we mee bezig?
We zijn bezig geweest met buiten gym en met het verschil tussen pesten en plagen. We hebben al met de directeur gepraat en veel dingen over het buiten gym. In de presentatie hebben we ook al verteld over het pesten en plagen.”

Carlijn (leerling groep 7)

”Ik vind het heel leuk dat er kinderambassadeurs zijn, want voor mijn gevoel maken de kinderambassadeurs de school leuker en gezelliger. Ze hebben leuke ideeën en kunnen goed vertellen ( vooral Jet )
Ze kunnen onze school gewoon gezelliger maken!”

Nettie (Intern Begeleider)

“Het project Kinderambassadeurs leert kinderen samenwerken. Elke kind is ambassadeur geworden op eigen kracht, hierdoor is de motivatie groot. Zij richten zich niet op hun eigen belang, maar op dat van de groep.”

Theo Merkx, directeur KBS Mariëngaarde – Gorinchem

”KBS Mariëngaarde heeft dankzij Danny Dijkhuizen van Kids4Dreams i.s.m. Stichting Samen Sterk Zonder Stigma een mooie invulling kunnen vinden voor het nadrukkelijker betrekken van kinderen bij het onderwijs dat aan hen wordt gegeven.

Al langer zochten wij naar een manier om kinderen meer invloed te laten uitoefenen op wat er op school gebeurt.

We werkten al een tijdje met een leerlingenraad, maar telkens liepen we tegen bepaalde problemen aan.

In de groepen 6 t/m 8 zijn via een zorgvuldige selectieprocedure 6 kinderen gekozen die als kinderambassadeur gaan optreden.

Zij zijn door Danny in een cursus van 4 lessen klaargestoomd voor hun rol.

Ze zullen naar het team/MT de leerlingen vertegenwoordigen op verschillende gebieden.

Omgekeerd zullen zij de leerkrachten richting de kinderen vertegenwoordigen in zaken als het bevorderen en het handhaven van de goede sfeer.

We gaan er met de aanpak van Kids4Dreams in slagen om eigenaarschap van leerlingen echt vorm te geven.”

2019-05-14T13:31:03+00:00