Wat is een brede school?

De Brede School is nog best wel een nieuwe term en daarom is wat uitleg soms wenselijk. In dit artikel vind je alles over de Brede School. Wat is het en waarom bestaat het? Welke doelen streeft de Brede School na en hoe is de Brede School georganiseerd?

Wat is een Brede School?

Bij scholen komt de focus steeds meer bij het kind zelf te liggen. Voorheen lag de focus de focus met name bij de ouders of de resultaten. Die focus op het kind zorgt voor een veranderend aanbod in het onderwijs. Denk hierbij aan activiteiten die buiten de school plaatsvinden. De Brede School doelt erop die activiteiten meer met elkaar te verbinden.

Tot de jaren 90 waren de school en de kinderopvang volledig gescheiden. Anno 2019 zien we dat deze steeds meer met elkaar samenwerken. Dit kan doordat de kinderopvang in de locatie van de school word opgenomen maar ook doordat het gewoonweg partners worden. Een handige vorm van samenwerking, gezien ze beiden natuurlijk dezelfde doelgroep bedienen, welke nu dus maar één keer hoeft te worden bereikt.

Buiten het voorbeeld hierboven zijn er nog tal van activiteiten die passen binnen de term Brede School. Dan moet je vooral denken aan samenwerking met andere organisaties zoals sportverenigingen, het lokale bedrijfsleven, GGD, de bibliotheek, peuterspeelzaal, buurtwerk, en cultuurinstellingen.

Als we een definitie van de Brede School willen formuleren komen we dan ook uit op:

Een samenwerking tussen één of meerdere scholen met partijen die buiten het onderwijs vallen om zo een brede leeromgeving te creëren binnen en buiten schooltijd.

Wat is het doel van een Brede School

Belangrijke onderdelen waar een Brede School zich op focust zijn een diversiteit aan programma’s, verbindingen aangaan binnen en buiten school en het creëren van een hoge participatie van omliggende partijen. Het achterliggende doel spreekt eigenlijk voor zich: “Het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren”.

Als we dieper inzoomen op de doelen van de Brede School zien we dat deze meerdere partijen aangaan. Met in het bijzonder die van de kinderen, ouders en betrokken organisaties.

Kinderen

De kinderen krijgen door een Brede School meer ontwikkelingskansen en kunnen zich breder ontwikkelen. Zij komen tenslotte in aanraking met meer dan alleen de school zelf. De Brede School zorgt er namelijk voor dat kinderen een breder aanbod aan activiteiten kunnen doen. Ook word ‘meer sporten en bewegen’ vaak als doel benoemt voor de kinderen in de Brede School. Maar dat is uiteraard afhankelijk van het soort samenwerking.

Ouders

Voor de ouders kan de Brede School ondersteuning bieden in de opvoedkansen van de kinderen. Denk hierbij ook aan drukke werkende ouders die via de Brede School hun kind ook buiten schooltijd een educatieve activiteit kunnen bieden. Verder doelt de Brede School op een hoge ouderbetrokkenheid.

Betrokken organisaties

Organisatorisch kan een Brede School oplossingen bieden voor betrokken organisaties vanwege een betere samenwerking, wanneer goed uitgevoerd. Ook zorgt de Brede School voor een doorgaande lijn in het aanbod met de betrokken organisaties. Het is natuurlijk handig als een school bijvoorbeeld samenwerkt met de sportvereniging. Hiermee word de communicatie versimpelt en zorgt het tevens voor een hogere deelname aan activiteiten van de sportvereniging. Wat zowel in het belang is van de betrokken organisatie als de kinderen zelf.

Organisatie van de Brede School

Een tijd geleden was het vooral de gemeente die de samenwerking tussen de verschillende instellingen dirigeerde. Tegenwoordig zit dat anders. Nu is de initiator vaak de school zelf. Daar werkt dan een coördinator die als doel heeft activiteiten met elkaar te verbinden en de samenwerkingen te laten slagen.

Ook komt het voor dat scholen gebruik maken van een combinatie functionaris. Dit is iemand die op zijn minst in twee werkvelden actief is. Denk hierbij aan iemand die bijvoorbeeld in het onderwijs werkt maar ook actief is binnen de sportvereniging. De combinatiefunctionaris maakt het makkelijk de link te leggen tussen het onderwijs en een andere sector.

De Brede School in 2019

De focus van de Brede School ligt meer dan ooit op de kinderen zelf. Het leerproces dat een kind doorgaat en de diversiteit daarvan zijn hierbij doorslaggevend voor de keuzes die binnen de Brede School worden gemaakt.

Er zijn zo’n 1600 Brede Scholen actief in Nederland in het basis onderwijs.

Vanwege bezuinigingen in het onderwijs, staan Brede Scholen steeds meer voor de uitdaging om creatieve oplossingen te vinden voor samenwerkingen.

2019-05-14T12:49:21+00:00