U de exacte vakken, Wij de persoonlijke ontwikkeling.

‘’De afgelopen jaren ben ik op tientallen scholen in het primair onderwijs actief geweest m.b.t. de ‘brede school’ en naschoolse activiteiten. Wat ik in de praktijk merkte is dat de leerkrachten door de administratieve lasten, hoge werkdruk en het behalen van goede resultaten, het lastig vinden om een balans te vinden tussen het cognitieve, motorische én sociale aspect. Vaak is hier het gevolg van dat de sociale ontwikkeling minder aandacht krijgt, omdat dit niet meetbaar is.

En dat is zonde.. Want het sociaal-affectief aspect zou juist de basis moeten zijn van ieder individu en groep. Door sociale vaardigheden te ontwikkelen geef je de kinderen inzicht in zichzelf en elkaar, wat resulteert in het ‘wij-gevoel’. Het wij-gevoel zorgt voor een veilig klimaat waarin het kind ervaart dat hij of zij wordt gezien en wordt gehoord. Door het gevoel van acceptatie durft het kind zelfverzekerd aan zijn of haar opdrachten te beginnen etc. Als de sociale basis goed is, haal je meer uit het cognitieve en motorisch aspect.

Het resultaat van een goede sociale basis; Een stralend kind met hogere leerprestaties én persoonlijke ontwikkeling!’’

Danny Dijkhuizen,
Algemeen Directeur
Kids4Dreams

Kids4Dreams biedt de oplossing! Wij ontwikkelen en bieden diverse conceptuele leerlijnen, workshops en projecten op het gebied van informeel onderwijs, in het kader van talentontdekking en talentontwikkeling.

Met de informele methodiek in ons concept en aanbod spelen wij in op:
– Het zien en horen van ieder kind
– De belevingswereld van het kind
– Ouderbetrokkenheid

En de persoonlijke ontwikkeling voor hogere leeropbrengsten (NEXT Century Skills).
– Sociale Vaardigheden
– Zelfregulering
– Kritisch denken
– Oplossend denken
– Creatief denken
– Samenwerken
– Communiceren

Met ons concept willen wij van toegevoegde waarde zijn aan uw school!
‘’Samen zijn wij compleet!’’

Ons Aanbod

“Naast het leveren van onze diensten zien wij dit als een stap naar een prachtige samenwerking. Een samenwerking met als doel; Het bieden van maximale ontwikkelingskansen aan kinderen!”

Een aanbod dat is gebaseerd op de vraag vanuit het kind